Mediumpraktijk Ijhorst
Medium Creatief Centrum
SPIRITUEEL CONSULT
Medium Creatief Centrum
WORKSHOPS
Medium Creatief Centrum
AGENDA
witte arend wolf

Even voorstellen

Mijn naam is Johanna ‘ White Eagle Wolf ‘. White Eagle staat voor het overzicht van het van het grote geheel en het contact met de spirituele wereld. Wolf staat voor communicatie en samenwerking met de spirituele wereld en fysieke wereld.

Ik heb ruim 25 jaar deelgenomen aan verschillende ceremonieën en teachings vanuit uit de Lakota cultuur ( indianen uit Noord Amerika ). Waaronder ook vier jaar deelname aan de Lakota sundance ( zonnedans ). Ik ben onderwezen door verschillende medicijn mannen en vrouwen uit de Lakota cultuur met betrekking tot het sjamanistisch healen.

Naast teachings en ceremonies uit de Lakota cultuur heb ik drie jaar onderricht gehad om mij goed neer te kunnen zetten als medium. Het inzetten van het mediumschap en sjamanistisch werk is een roeping waar ik graag gehoor aan geef. Mijn intentie is om een zuiver kanaal te zijn en hulp en troost te bieden daar waar nodig.

Je kunt binnen mijn praktijk terecht voor een mediamiek consult, een sjamanistische healing, of een creatief consult.

Tevens worden er het hele jaar door in weekenden diverse creatieve workshop gegeven. Centraal bij de workshops staat het werken met zoveel mogelijk natuurlijke materialen.

 

Een mediamiek consult

Wanneer je bij mij op een mediamiek consult komt dan wil ik het liefst geen informatie vooraf. Bij de start van een consult zal je merken dat wat van belang is zich vanzelf aandient. Natuurlijk bestaat er binnen mijn praktijk ook de mogelijkheid op een foto reading of een kaartlegging. Ook kan je terecht voor informatie betreffende vorige levens en gidsen. Veel problemen op fysiek of mentaal vlak kunnen worden herleid naar een vorig leven. Ik doe geen toekomst voorspellingen. Ik ben de mening toegedaan dat je zelf verantwoordelijk bent om eigen keuzes te maken in jou leven. Ik wil daar geen invloed op uit oefenen door een voorspelling te doen.

Je zult merken dat er tijdens een consult voldoende aanreikingen worden gegeven zodat jij weer vooruit kunt.

 

Een sjamanistische healing

Binnen mijn praktijk bestaat er ook een mogelijkheid om een sjamanistische healing te ontvangen. Ik ben opgeleid door diverse mensen uit de indiaanse cultuur uit Noord Amerika, om verantwoordt een healing te kunnen geven.

Tijdens een sjamanistische healing zal ik samen met jou op zoek gaan naar de oorzaak van disbalans. We spitsen ons echter niet alleen toe op symptomen die jij in je dagelijks leven ervaart. Maar we gaan vooral op zoek naar de oorzaak/en van disbalans.

Tijdens een sjamanistische healing gebruik ik vooral klank d.m.v. stem vibratie. Ik werk tevens met water en zuivere kristallen. Indien nodig wordt er gewerkt met de drum of ratel.

Een sjamanistische methode waarin ik ben opgeleid is het geven van soul retreval ( het terughalen van verloren ziels delen door trauma ).

* Voor deze vorm van healing is het van belang dat er eerst een intake plaatsvind. Deze intake duurt ongeveer 45 minuten.

Een persoonlijk creatief consult

Binnen mijn praktijk is er tevens de mogelijkheid om in een persoonlijk creatief consult op zoek te gaan naar blokkades die belemmerd werken in het dagelijks leven. Door creatief bezig te gaan en intuïtief met kleuren en andere verschillende materialen te werken, kan ik ondersteuning bieden bij het oplossen van blokkades.

Medium ijhorst
Workshop medicijn buideltje
Medium Creatief Centrum

Creatief bezig zijn ontspant maar helpt vooral ook balans aan te brengen in persoonlijke groei. Door creatief bezig te zijn ontstaat er een natuurlijke energie stroom en stopt het denken en piekeren over allerlei andere zaken. Een deel van de aangeboden workshops zijn ook erg geschikt zijn voor mensen met autisme en mensen met ADHD. Alle workshops worden gegeven op zaterdagen of tijdens de schoolvakanties.

Medium Creatief Centrum
Workshop kralen armband weefkraaltjes

Tijdens de workshops wordt er met hooguit vier personen gewerkt. De groepjes worden bewust klein gehouden zodat er maximale aandacht en ondersteuning kan worden geboden.