Algemene voorwaarden workshops

Algemene voorwaarden workshops

Door de inschrijving van een workshop van jou keuze verklaar jij je zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1- De aangeboden workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2- Het maximale aantal deelnemers is 4 personen per workshop.

3- Je kunt je aanmelden voor een workshop door een aanmeldingsformulier op de website in te vullen en elektronisch aan mij toe te zenden.

4- Zodra jou aanmelding binnen is gekomen krijgt je via een e-mail een tegenbericht of jij kunt deelnemen.

5- Na ontvangst van een volledige betaling van de workshop van jou keuze krijgt je een definitieve bevestiging van deelname via e-mail.

6- Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten.

7- Wanneer een workshop vol zit, kan je  mij mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst met desbetreffende workshop of cursus ’. Vermeld daarbij jou volledige naam, e-mail adres en telefoonnummer.  Mocht er een plek zijn vrijgekomen, of mocht er een vervolg workshop gaan plaatsvinden dan neem ik contact met je op.

8- Minderjarigen kunnen deelnemen aan een workshop als de ouder/s of verzorger/s een toestemming verklaring hebben ingevuld en ondertekend.  

9-Materialen, thee en koffie zijn inbegrepen in de workshop prijs.

10- Een lunch voor tussen de middag is niet inbegrepen in de aangegeven workshop prijs.

11-Tijdens de aanmelding kan je aangeven of je gebruik wenst te maken van een verzorgde lunch tegen extra betaling van € 8,50,- per workshop dag.

12-De betaling van de workshop van jou keuze moet 2 weken voorafgaand aan de startdatum zijn voldaan door overschrijving van het gehele bedrag.

13-Maak je gebruik van een verzorgde lunch dan moet het bedrag dat hier voor staat ook 2 weken van te voren zijn voldaan door overschrijving.

Afmelden door de deelnemer 

1-Er kan binnen 2 dagen van na je aanmelding en bevestiging van deelname nog worden afgemeld.

2-Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. De deelnamebevestiging is overdraagbaar. Je meldt dit dan wel duidelijk via e-mail. Je vermeldt ( naam, adres, telefoon, en e-mail ), van de overgedragen persoon die gaat deelnemen.

3-Bij annulering 1 week voor aanvang van een workshop/en of verzorgde lunch is 50% van het gevraagde bedrag verschuldigd.

4-Hierna bent je het gehele bedrag dat staat voor de workshop/en of verzorgde lunch verschuldigd.

5-Een afmelden dient altijd via e-mail te gebeuren.

Note: Wanneer je aantoonbaar kunt aangeven dat er sprake is van overmacht. Dan valt er natuurlijk altijd te praten over reductie van kosten.

Ik vraag begrip voor deze beschreven procedure. Het is in het verleden met regelmaat voorgekomen dat mensen het niet zo nauw namen met een inschrijving, en zich vlak voor een workshop afmelden zonder iets betaald te hebben. Ik heb mijn voorbereidingen en kosten die gemaakt worden wat betreft de aanschaf van bepaalde materialen voor een workshop en/of verzorgde lunch. Het is dus noodzaak om mij aan bovenstaande deze regels te houden. De ervaring heeft mij geleerd dat dit helaas nodig is om op mijn website te vermelden.

Op naar een heel fijn en creatief workshop jaar!

.